Selecteer de taal

Woonkrediet - FAQ fiscaliteit

Frequently Asked Questions over de "fiscale aftrek voor enige eigen woning"

De artikelen van de programmawet van 27 december 2004 omvatten een aantal bepalingen die een nieuwe fiscale stimulans in het kader van het woonbeleid bieden.

Een reeks vragen en antwoorden daaromtrent vindt u hier :