Selecteer de taal

Q&A uitstel betaling coronacrisis

 Vragen en antwoorden betalingsuitstel hypothecair krediet van particulieren

Kan ook ik uitstel van betaling krijgen ?

Ben je een particulier (dus geen onderneming) en heb je een hypothecair krediet met een onroerende bestemming (bv. voor een woning, appartement, …), dan kan je bij je bank / kredietgever uitstel van betaling krijgen indien je krediet werd aangegaan vóór 1 april 2020. Wel moet je aan een paar voorwaarden voldoen. Die ontdek je in de volgende vraag.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om uitstel van betaling te krijgen ?

Je kan betalingsuitstel van je hypothecair krediet vragen als je aan elk van deze 4 voorwaarden voldoet:

1) Je inkomen is gedaald of valt weg door de coronacrisis door:

 • tijdelijke of volledige werkloosheid
 • ziekte ten gevolge van Covid-19
 • sluiting van je zaak
 • overbruggingsmaatregelen

Bij koppels is het voldoende dat het inkomen van één van de partners daalt of wegvalt door de coronacrisis.

2) Op 1 september 2020 heb je geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor je uitstel vraagt. Tevens mag het betrokken krediet op de datum van de aanvraag van het betalingsuitstel niet in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België zijn geregistreerd met een niet-geregulariseerde betalingsachterstand

3) Het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan).

4) Op het moment dat je de aanvraag tot betalingsuitstel doet, is je spaarbuffer kleiner dan 25.000 euro. Daarbij wordt gekeken naar je totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in je beleggingsportefeuille bij je eigen of een andere bank / kredietgever. Pensioensparen hoef je hier niet in mee te rekenen.

Hoe lang kan ik uitstel van betaling krijgen ?
 • De aanvraag voor betalingsuitstel dient tijdig te gebeuren en wordt aangevraagd voor een periode van 3 maanden. Een voorbeeld: een aanvraag in december loopt voor de maanden januari, februari en maart. Een aanvraag in januari loopt voor de maanden februari, maart en april, ….
  Opgelet: de toegekende uitstelperiode kan eventueel minder bedragen daar in totaliteit het toegekende uitstel in het kader van het eerste en het tweede Charter samen nooit meer bedragen dan 9 maanden.
 • Er dient gemiddeld gerekend te worden met een verwerkingstermijn van 10 kalenderdagen. Bijvoorbeeld : voor uitstel van betaling van een maandtermijn die verschuldigd is op 01.01.2021, dient de aanvraag uiterlijk 21.12.2020 te worden ingediend.
 • De uiterste datum voor toekenning van een aanvraag tot uitstel is 31.03.2021 en bijgevolg dient deze aanvraag uiterlijk 21.03.2021 te worden ingediend. Een toegekend uitstel kan aldus nooit langer lopen dan tot eind juni.
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor toekomstige maandaflossingen.
 • Het uitstel van betaling op basis van dit Charter gaat ten vroegste in vanaf de vervaldag van januari 2021.

Moet ik dossierkosten betalen als ik betalingsuitstel vraag ?

Nee, de bank rekent je geen dossier- of administratieve kosten aan. Voorwaarde is wel dat je het betalingsuitstel vraagt in het kader van de coronacrisis en dat je aan de voorwaarden voldoet (zie vraag “Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om uitstel van betaling te krijgen?”).

Moet ik interesten betalen als ik betalingsuitstel vraag ?
 • Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet houdt in dat je gedurende maximum 3 maanden je krediet (en dit zowel voor kapitaal als intresten) niet moet afbetalen. De intresten gedurende het betalingsuitstel worden achteraf verrekend.
 • De financiële sector heeft extra aandacht voor diegenen die het zwaarst getroffen worden door de huidige crisis. Hou je maandelijks minder dan 1.700 euro netto over, dan kan je betalingsuitstel opnemen zonder dat je intresten op het betalingsuitstel bent verschuldigd. De bank neemt dit op zich.
Wat moet ik verstaan onder netto gezinsmaandinkomen ?

Wij gebruiken volgende definities voor netto gezinsmaandinkomen :

 • Ben je een loontrekkende: het maandinkomen in februari 2020, inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor je consumentenkredieten en het hypothecaire krediet van je hoofdverblijfplaats.
 • Ben je een zelfstandige: het maandinkomen voor de coronacrisis (te berekenen als volgt: inkomen van 2019 gedeeld door 12 maanden), inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor je consumentenkredieten, het hypothecaire krediet van je hoofdverblijfplaats en ondernemingskredieten op je eigen naam.
Wordt mijn aanvraag tot betalingsuitstel automatisch goedgekeurd ?

Nee. De maatregel is er voor wie door de coronacrisis niet meer in staat is zijn of haar hypothecair krediet te betalen. De bank / kredietgever zal daarom eerst nagaan of je aan de voorwaarden voldoet (zie vraag “Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om uitstel van betaling te krijgen?”).

Kan ik betalingsuitstel vragen om meteen ook andere aanpassingen aan mijn kredietovereenkomst te laten doen  ?

Nee, dit is niet mogelijk.

Heeft betalingsuitstel gevolgen voor de rest van mijn krediet ?

Betalingsuitstel kan twee gevolgen hebben voor de rest van je krediet :

 • De looptijd van je krediet wordt verlengd met het aantal maanden waarvoor je betalingsuitstel hebt gekregen. Als je in het geval van een reconstitutiekrediet  de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
 • Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet houdt in dat je gedurende maximum 3 maanden je krediet (en dit zowel voor kapitaal als intresten) niet moet afbetalen. De intresten gedurende het betalingsuitstel worden achteraf verrekend. De financiële sector heeft extra aandacht voor diegenen die het zwaarst getroffen worden door de huidige crisis. Hou je maandelijks minder dan 1.700 euro netto over, dan kan je betalingsuitstel opnemen zonder dat je intresten op het betalingsuitstel bent verschuldigd. De bank neemt dit op zich.
Word ik aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België gemeld als wanbetaler als ik betalingsuitstel vraag ?
 • Nee, krijg je een betalingsuitstel in het kader van de coronamaatregel, dan wordt dat niet als wanbetaling geregistreerd in de CKP.
 • De betrokken kredietovereenkomst wordt meestal verlengd met het aantal maanden waarop het betalingsuitstel betrekking heeft. De bank / kredietgever zal de nieuwe einddatum van je kredietovereenkomst aan de CKP melden.
Moet ik bewijsstukken voorleggen om betalingsuitstel te krijgen ?

 • De bank / kredietgever zal je een bewijs van tijdelijke/technische werkloosheid of volledige werkloosheid door de coronacrisis vragen. Dat geldt ook als je als zelfstandige je werkzaamheden tijdelijk niet kan uitvoeren.
 • Je bank / kredietgever zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten. Dat kan bijvoorbeeld een attest van werkloosheid zijn of een verklaring op eer dat je inkomsten sterk gedaald zijn. De maatregel is er namelijk voor wie door de coronacrisis niet meer in staat is zijn of haar hypothecair krediet te betalen.
Is er ook betalingsuitstel mogelijk voor mijn schuldsaldoverzekering ?

Daarvoor neem je best contact op met Assuralia, de beroepsfederatie van de verzekeringsondernemingen.

Aan wie en hoe moet ik mijn aanvraag indienen ?

Langsgaan bij je bank / kredietgever kan enkel op afspraak. Best kies je ervoor om telefonisch of via  een digitaal kanaal (e-mail, chat, mobiele app, … ) contact op te nemen met je bank / kredietgever. Samen kunnen jullie bekijken hoe je je aanvraag moet indienen. Ook op de website van je bank vind je dit vaak terug.

Een aanvraag indienen kan normaal gezien op verschillende manieren :

 • indienen per mail of brief met aanhechting van de bewijsstukken
 • telefonisch indienen met opname van het gesprek
 • indienen bij het kantoor waar je klant bent
Hoe lang moet ik wachten op een antwoord om te weten of ik uitstel van betaling krijg ?

Het kan enkele dagen duren voor je antwoord krijgt. Je bank / kredietgever stelt alles in het werk om je zo snel mogelijk verder te helpen.

Wanneer dien ik best mijn aanvraag in ?

• De aanvraag voor betalingsuitstel dient tijdig te gebeuren en wordt aangevraagd voor een periode van 3 maanden. 
Een voorbeeld: een aanvraag in december loopt voor de maanden januari, februari en maart. Een aanvraag in januari loopt voor de maanden februari, maart en april, ….
Opgelet: de toegekende uitstelperiode kan eventueel minder bedragen daar in totaliteit het toegekende uitstel in het kader van het eerste en het tweede Charter samen nooit meer bedragen dan 9 maanden.  
• Er dient gemiddeld gerekend te worden met een verwerkingstermijn van 10 kalenderdagen. Bijvoorbeeld : voor uitstel van betaling van een maandtermijn die verschuldigd is op 01.01.2021, dient de aanvraag uiterlijk 21.12.2020 te worden ingediend.
• De uiterste datum voor toekenning van een aanvraag tot uitstel is 31.03.2021 en bijgevolg dient deze aanvraag uiterlijk 21.03.2021 te worden ingediend. Een toegekend uitstel kan aldus nooit langer lopen dan tot eind juni.
• Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor toekomstige maandaflossingen.
• Het uitstel van betaling op basis van dit Charter gaat ten vroegste in vanaf de vervaldag van januari 2021.

Wat als ik twee woningen bezit: kan ik dan ook een aanvraag tot betalingsuitstel vragen ?

Nee, je mag slechts één woning bezitten.

Kan ik in aansluiting op het betalingsuitstel bekomen onder het vorige charter nog betalingsuitstel onder dit charter bekomen ?

Indien je reeds uitstel van betaling hebt bekomen onder het vorige charter kan je uitstel van betaling van je hypothecair krediet bekomen onder dit nieuwe charter indien :

 • je daartoe een aanvraag indient;
 • je aan de gestelde voorwaarden voldoet (zie vraag “Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om uitstel van betaling te krijgen?”).
 • het toegekende uitstel in het kader van het eerste en het tweede Charter echter samen nooit meer bedraagt dan 9 maanden.