Selecteer de taal

Voorstelling

Een representatieve en gespecialiseerde gesprekspartner

De BVK is een beroepsvereniging die de sector van het krediet aan particulieren, d.i. het consumentenkrediet en het hypothecaire krediet, vertegenwoordigt. 

Haar 48 leden (op 31 december 2023) maken samen meer dan 95% uit van de Belgische markt van het consumentenkrediet en ongeveer 90% van de Belgische markt van het hypothecair krediet.

De bij de BVK aangesloten financiële instellingen zijn :

 • banken;
 • verzekeringsmaatschappijen;
 • financiële instellingen, waarvan sommige bovendien leasings verstrekken;
 • hypothecaire ondernemingen;
 • kredietverzekeraars;
 • distributieondernemingen of dochterondernemingen van distributieondernemingen die erkend zijn als consumentenkredietverstrekkers;
 • ondernemingen die accreditief- en kredietkaarten uitgeven.

Een ontmoetingspunt van de financiële sector

Dank zij haar openheid en de verscheidenheid aan leden vormt de BVK als vanzelfsprekend een bevoorrecht ontmoetingsplaats voor de Belgische markt van de kredietverlening aan particulieren en haar waarnemers.

Een erkend gesprekspartner

De BVK is een erkend gesprekspartner van de politieke en toezichthoudende overheden, van de andere beroepsverenigingen en -federaties uit de financiële sector, van de consumentenorganisaties en van de media.
Zij zetelt in de Raad voor het Verbruik, in de Commissie voor Verzekeringen, in het Begeleidingscomité van het Fonds ter Bestrijding van Overmatige Schuldenlast en in het Begeleidingscomité bedoeld in de wet van 10 augustus 2001 op de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.
De BVK is lid van Febelfin, de Belgische Federatie van het Financiewezen, de Europese Federatie van Beroepsverenigingen van Kredietinstellingen (EUROFINAS) en de Europese Hypothecaire Federatie (EFH).

Zij is vertegenwoordigd in de Raad van Beheer van de VZW Observatoire du Crédit et de l'Endettement en van de VZW Vlaams Centrum Schuldenlast.

Verdediging van de belangen van de sector, informatie en vorming

Naast de verdediging van de belangen van de beroepssector van het krediet aan particulieren heeft de BVK eveneens een belangrijke informatieve en vormende functie ten aanzien van haar leden. De technische onderlegdheid die haar wordt toegekend is een gevolg van de vrijwillige toespitsing van haar bekwaamheden op een welomschreven doelgebied.

Zij oefent haar informatieve en vormende taak uit op verschillende niveaus :

 • informatie over wettelijke en reglementaire bepalingen die de beroepssector aanbelangen,
 • de werkzaamheden van de technische commissies,
 • de verspreiding van uiterst gedetailleerde statistieken,
 • de organisatie van studiedagen en seminaries gewijd aan concrete problemen.