Selecteer de taal

Waarom deze gids ?

krediet00Het krediet maakt deel uit van ons dagelijkse leven en stelt ons in staat een woning te verwerven nog voor onze eerste grijze haren krijgen. Dankzij het krediet kunnen wij ook wanneer we dit het meest nodig hebben, genieten van alles wat met ons actieve leven gepaard gaat : een wagen (of zelfs twee wagens wanneer we beiden uit werken gaan en de kinderen naar school of naar al hun activiteiten moeten brengen), een huiscomputer, comfortabele meubelen, huishoudapparaten, enz...

Ook occasionele familiale gebeurtenissen, zoals een communiefeest of een huwelijk van de kinderen, of schommelingen in het gezinsbudget vormen redenen om een krediet aan te gaan.

De financiering van de woning gebeurt via een hypothecair krediet. De andere financieringen of leningen behoren tot het consumentenkrediet.

Die hebben zowel een economische als een sociale rol. Zij doen de economie van het land draaien en zorgen er mee voor dat comfort binnen eenieders bereik komt.

Maar opdat het spel correct kan verlopen, gelden er regels voor alle betrokken partijen : kredietgevers, bemiddelaars en consumenten, elk volgens zijn eigen verantwoordelijkheden.

De meeste van die regels worden uitgewerkt door de overheid en, aangezien we in een democratie leven, gebeurt dit in overleg met de beroepssector en de consumentenorganisaties.

Daarnaast heeft de beroepssector zichzelf een aantal gedragsregels opgelegd.

Niemand is altijd ten volle tevreden met het bereikte resultaat, maar iedereen aanvaardt de spelregels van dit overleg en de eruit voortvloeiende compromissen, met als doel op die manier vooruitgang te boeken.

Het ligt niet in onze bedoeling je hier in detail alle wetten en alle besluiten die het consumentenkrediet in België reglementeren, uiteen te zetten die het consumentenkrediet in België reglementeren. Dat is reeds gebeurd in erg goed uitgewerkte brochures die door de Federale Overheidsdienst Economie (het vroegere Ministerie van Economische Zaken) en het "Observatoire du Crédit et de l'Endettement" zijn opgesteld.

Deze gids, die wij zo gebruiksvriendelijk, actief en begrijpelijk mogelijk hebben opgevat, is bedoeld om, in enkele rubrieken, je aandacht te vestigen op de belangrijkste kenmerken van het consumentenkrediet en, vooral, om je te wijzen op enkele voorzichtigheidsregels te herinneren bij het aangaan van een krediet.

Wij zullen daarbij een antwoord trachten te vinden op de volgende grote vragen :

  • Wat is de rol van het krediet ?
  • Krediet, waarvoor ?
  • Krediet, voor wie ?
  • Krediet, door wie en langs welke weg ?
  • Krediet, hoe ?
  • Krediet, aan welke voorwaarden ?
  • Krediet, aan welke kostprijs ?
  • Hoe wordt de consument beschermd ?
  • Hoe ziet het verloop van een krediet eruit ?

Wij zullen eveneens proberen je te helpen om orde en klaarheid te brengen in het beheer van het gezinsbudget, zodat je met kennis van zaken zal kunnen handelen wanneer je overweegt een krediet aan te gaan.

Het zal slechts enkele minuten van je tijd in beslag nemen om deze gids te ontdekken. Raadpleeg hem later opnieuw indien je dit wenst, en blijf even staan bij de interactieve Budgettabel.

Wij wensen je een aangenaame en nuttige raadpleging van deze gids !