Selecteer de taal

Vlaams renovatiekrediet

Een Vlaams renovatiekrediet : wat is dat ?

Vanaf volgend jaar krijgen nieuwe eigenaars van een woning de mogelijkheid om een Vlaams renovatiekrediet aan te vragen. Dit houdt in dat, wie in 2021 een niet-energiezuinige woning of appartement aankoopt en hiervan binnen de vijf jaar de energieprestatie aanzienlijk verbetert, een Vlaams renovatiekrediet zal kunnen afsluiten bovenop het woonkrediet bij de aankoop van de woning.

Het renovatiekrediet moet dus hoofdzakelijk dienen voor de renovatie van je woning en je verbindt je ertoe om je niet-energiezuinige woning of appartement energetisch te gaan renoveren om zo je energielabel te verbeteren. En dit binnen een periode van 5 jaar.

Wie zo een Vlaams renovatiekrediet afsluit zal maandelijks haar krediet (kapitaal en interesten) aflossen bij de bank. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) zal dan in de vorm van een rentesubsidie de interesten die je betaald hebt aan je bank terugbetalen, en dit op jaarbasis.

Hoe sluit je zo’n krediet af ?

Het renovatiekrediet sluit je af bij je bank. Bij dezelfde bank moet je gelijktijdig je woonkrediet voor de aankoop van je woning of appartement afsluiten. Enkel kredietaanvragen met betrekking tot het hoofdkrediet ingediend vanaf 1 januari 2021 kunnen in aanmerking komen.

Wil je bovendien zo’n renovatiekrediet aanvragen, dan moet je een verklaring op eer kunnen voorleggen (zie hieronder).

Indien je via een schenking of een erfenis een woning krijgt, kan je voor het afsluiten van een gelijkaardige energielening+ terecht bij het energiehuis. Bij een energielening+ wordt dan niet met een rentesubsidie gewerkt, maar de lening wordt bij aanvang renteloos toegekend.

Calculator - hoeveel brengt het renteloos renovatiekrediet op : https://www.energiesparen.be/renteloos-renovatiekrediet