Selecteer de taal

Wat zijn de gevolgen wanneer u zich borg stelt ?

U stelt zich borg !

Door die daad geeft u aan de kredietgever een bijkomende waarborg dat het krediet dat hij toegekend heeft, terugbetaald zal worden, en aan de kredietnemer de mogelijkheid om zijn plannen te verwezenlijken.
Langs de andere kant gaat u zelf ook een belangrijke verbintenis aan waarvan u zich bewust moet zijn.