Selecteer de taal

Zorgtraject

Trajet d'accompagnementPraat erover met je bankier !

Wanneer u geconfronteerd wordt met een ontslag of andere onvoorziene gebeurtenissen (zoals een langdurige ziekte), veranderen uw financiële mogelijkheden. Een hypothecair of een ander krediet weegt dan plotseling veel zwaarder op uw budget.

Uw bankier is er in dat geval voor u. Praat met hem!

Samen kunt u naar een oplossing zoeken om uw financiële maandlast te verminderen. Voor een hypothecair krediet bestaan er bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden die overwogen kunnen worden.
 
Ook op financieel gebied is het beter om te voorkomen dan om te genezen. Er bestaan heel wat procedures om u verder te helpen wanneer u zich in financiële moeilijkheden bevindt. Wie deze kent, kan op mogelijke problemen anticiperen en zo erger voorkomen.
 
De overheid voorziet ook in een gratis verzekering bij inkomensverlies. Onderschrijf deze zeker wanneer u een krediet afsluit.

Folder

Klantendiensten kredietinstelligen

Wilt u graag contact opnemen met uw kredietinstelling om te spreken over uw gewijzigde financiële situatie, dan kan u hier de nodige contactgegevens opzoeken. Per kredietinstelling vindt u een adres, een telefoonnummer en een e-mailadres terug van de klantendienst (of van een andere dienst die u verder kan helpen).

Indien u van uw bank geen afdoend antwoord krijgt, kunt u contactopnemen met de Ombudsman van de financiële sector. U kunt hem bereiken op het nummer 02 545 77 70 of via . Voor meer informatie over de werking van de Ombudsdienst kunt u op www.ombudsfin.be klikken.

Gedragscode 

De gedragscode "Tien principes om op verantwoorde wijze consumenten- en hypothecair krediet aan te gaan en te vertrekken" bevat verschillende procedures om klanten in financiële moeilijkheden verder te helpen. Het is belangrijk dat elke consument op de hoogte is van de bestaande procedures zodat tijdig geanticipeerd kan worden op mogelijke problemen.

Zie rubriek Gedragscodes

Verzekering tegen inkomensverlies

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië biedt de overheid een gratis verzekering aan die u beschermt tegen mogelijke betalingsproblemen bij onvoorziene gebeurtenissen.

Vlaanderen

In Vlaanderen gaat het om de “Verzekering Gewaarborgd Wonen”, die door de Vlaamse overheid wordt uitgegeven. Werkenden kunnen de verzekering gedurende het eerste jaar na opname van kapitaal voor een maximale periode van 10 jaar afsluiten als zij een hypothecaire lening aangaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren. Wie tijdens deze periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan een tegemoetkoming in de aflossing van zijn lening krijgen.

Lees meer...

Wallonië

In Wallonië betreft het de “Assurance gratuite contre la perte de revenus”. Werkenden kunnen de aanvraag om de verzekering aan te gaan binnen de 6 maanden na het verlijden van de kredietakte indienen. De verzekering dekt de betaling van het krediet voor maximum 6.200 EUR per jaar, voor een maximale duur van 3 jaar ingevolge een inkomensverlies gedurende de eerste acht jaar van het krediet.

Lees meer...