Selecteer de taal

Welkom op de website van de Beroepsvereniging van het Krediet.

De BVK vertegenwoordigt als beroepsvereniging de sector van het krediet aan particulieren: consumentenkrediet en hypothecair krediet. Zij is deelvereniging van Febelfin, de Belgische Federatie van de financiële sector.

Op deze website vindt u de meeste recente informatie over de kredietverlening in België, in de vorm van persberichten (waaronder het maandelijkse persbericht m.b.t. de evolutie inzake hypothecair krediet), statistieken, studies en position papers.

De gids van het consumentenkrediet, zijn bijhorende budgettabel en de brochure "woonkrediet" helpen de consument om verantwoord om te gaan met krediet en vestigen de aandacht op de belangrijkste kenmerken van het consumentenkrediet en het woonkrediet.

Daarnaast wordt informatie verschaft over begrippen die in het kader van kredietverlening worden gebruikt, zoals "JKP", "nulstellingstermijn", ... en wordt toelichting verschaft bij het zorgtraject dat door Febelfin en de BVK werd uitgewerkt om samen met de klant naar oplossingen te zoeken in geval van ontslag of onvoorziene omstandigheden waardoor de financiële maandlast te zwaar dreigt te worden.

Wij hopen dat uw bezoek aan onze website de start mag worden van een regelmatig contact.