Selecteer de taal

Langs welke weg een krediet aangaan ?

Welke verschillende wegen bestaan er ?

krediet04Alvorens een kredietaanvraag in te dienen, moet je een keuze maken omtrent jouw toekomstige kredietgever. De markt biedt daartoe talrijke mogelijkheden aan de kredietnemers.

In de eerste plaats zijn er de financiële instellingen (banken of andere kredietgevers), die krediet aanbieden via hun plaatselijke kantoren en agenten, of nog via direct marketing-technieken zoals huis aan huis bezorgde brieven of via internet.

Er zijn ook de kredietbemiddelaars, die in drie categorieën kunnen worden onderverdeeld : kredietagenten, kredietmakelaars en verkopers.

Verbonden agenten zijn verbonden aan één financiële instelling en verkopen enkel en alleen producten.

Kredietmakelaars zijn onafhankelijk en kunnen producten van verscheidene financiële instellingen aanbieden.

Tot slot bieden sommige verkopers de mogelijkheid aan om hun producten of diensten op krediet aan te kopen (bijvoorbeeld meubelwinkels, electrozaken of verkopers van wagens), ter plaatse of op afstand. Dat gebeurt meestal met medewerking van een financiële instelling. Het betreft de agenten in een nevenfunctie.

Hoe een kredietaanvraag indienen ?

Door ter plaatse te gaan, naar een kantoor van een financiële instelling of van een kredietmakelaar. In sommige gevallen kan een kredietaanvraag ook telefonisch, per brief of via internet worden ingediend.

Opgelet voor de volgende punten :

  • richt je enkel tot erkende kredietgevers of bemiddelaars die bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zijn ingeschreven;
  • leuren voor kredietovereenkomsten aan de woonplaats of de werkplaats is verboden, behalve op schriftelijk en voorafgaand verzoek van de potentiële kredietnemer (zie ook hoofdstuk VIII betreffende de bescherming van de consument);
  • elke kredietbemiddelaar moet de consument duidelijk op de hoogte brengen van zijn hoedanigheid en de draagwijdte van zijn bevoegdheden;
  • een kredietgever of -bemiddelaar moet de kredietvorm zoeken die het best past bij jouw financiële situatie.