Selecteer de taal

De rol van het krediet

Eind 2016 waren er in België ongeveer 8,4 miljoen consumentenkredieten in omloop, d.w.z. kredietovereenkomsten die afgesloten zijn voor privé-doeleinden (zonder de hypothecaire leningen mee te rekenen). Dit maar om de belangrijkheid van het consumentenkrediet in ons dagelijkse leven aan te geven.

Als essentieel onderdeel van iedere economie speelt het krediet ook een niet te verwaarlozen positieve sociale rol. Krediet kan voor de consument ook een voordeel inhouden.

Het gezichtspunt van de consument

Voor jou als consument vormt het krediet een werkmiddel.

Al naargelang de vorm van het krediet aanneemt, zal je in staat zijn je budget soepeler te beheren (denken we bijvoorbeeld maar aan de tijdelijke behoefte aan geld bij gebeurtenissen zoals een communie, een huwelijk), of om een aankoop en de betaling ervan van elkaar los te koppelen (het kan daarbij gaan om een goed zoals een koelkast, een ingerichte keuken, een wagen, of om een dienst).

Zonder krediet zou je, in het eerste geval, op het einde van de maand met geldtekort te maken kunnen krijgen; in het tweede geval zou je verplicht zijn om eerst de volledige kostprijs bijeen te sparen ..., wat soms ertoe zou kunnen leiden dat je moet afzien van je plannen !

Opgelet ! Krediet mag in geen enkel geval gezien worden als een bijkomende bron van inkomsten voor de kredietnemer. Per definitie impliceert krediet dat geld tegen intrest wordt geleend. De beslissing om krediet aan te gaan moet weloverwogen zijn en het is beter om geen krediet te nemen, als je geen zekerheid hebt dat je het wel zal kunnen terugbetalen, en zeker wanneer je reeds betalingsachterstand hebt of wanneer je over een structureel te beperkt budget beschikt.

Op sociaal-economisch vlak

In een markteconomie speelt krediet een centrale rol. Men zegt inderdaad vaak dat het krediet de motor van de economie vormt. Waarom ? Omdat krediet, aangezien het de toegang tot consumptiegoederen vergemakkelijkt, massaproductie mogelijk maakt, die op haar beurt tot een daling van de verkoopprijzen leidt... waarvan dan weer uiteindelijk de consument beter wordt.

Het krediet versnelt op die manier de levenscyclus van producten en brengt ze door de prijsdaling binnen het bereik van haast iedereen. Op die manier genieten zelfs zij die hun aankoop contant verrichten zonder het te weten mee van de gunstige effecten van het krediet !

Bovendien zorgt het krediet voor heel wat werkgelegenheid. Niet alleen in de financiële sector op zich, maar ook onrechtstreeks in alle sectoren die het krediet mee ondersteunt (de automobielsector, huishoudapparaten, de bouwsector, enz.). Krediet speelt dus niet alleen een economische maar ook een sociale rol.

Wij moeten je echter waarschuwen voor het gevaar van overmatige schuldenlast, die deze sociale rol teniet zou kunnen doen. Krediet dient inderdaad niet om zich tot over de oren in de schulden te steken.