Selecteer de taal

Elk project heeft zijn financiering

Je wenst je wagen, je nieuwe huishoudapparaat op krediet aan te kopen...? Of het nu om voorziene of onvoorziene uitgaven gaat, er bestaan verschillende vormen van krediet die voor de financiering van je project in aanmerking komen. Sommige kredieten zijn gekoppeld aan het goed of de dienst die wordt gefinancierd. In andere gevallen kan je vrij beslissen wat je met het ontleende geld doet.

Het is van belang dat je de kenmerken van die kredietvormen kent :

Lening op afbetaling

Een lening op afbetaling wordt verstrekt door een financiële instelling die je een geldbedrag ter beschikking stelt, voor een niet nader bepaald doel, of voor de financiering van de aankoop van een goed of een dienst. Die lening wordt afgesloten voor bepaalde duur en moet via periodieke, doorgaans maandelijkse stortingen, worden terug betaald.

Verkoop op afbetaling

De verkoop op afbetaling zal je voorgesteld worden voor de aankoop van een goed (auto, huishoudapparaten, meubelen...) of de levering van een dienst. Je leent de noodzakelijke som, dia via periodieke, doorgaans maandelijkse, stortingen moet worden terugbetaald.

Financieringshuur

Financieringshuur stelt je in staat een goed (een PC, een wagen ..) voor een bepaalde duur te huren, waarbij je aan het einde van die termijn de mogelijkheid hebt het goed te verwerven voor de prijs die bij het sluiten van de overeenkomst werd bepaald. De huur moet in het algemeen maandelijks worden betaald.

Ongeacht de kredietvorm - lening op afbetaling, verkoop op afbetaling of financieringshuur - die je hebt gekozen, steeds is de maximumtermijn voor terugbetaling wettelijk beperkt al naargelang het ontleende bedrag (zie tabel hierna).

Bedrag van het krediet Maximale terugbetalingstermijn
200 tot 500 EUR 18 maanden ( = 1 jaar ½ )
meer dan 500 tot 2.500 EUR 24 maanden ( = 2 jaar)
meer dan 2.500 tot 3.700 EUR 30 maanden ( = 2 jaar ½ )
meer dan 3.700 tot 5.600 EUR 36 maanden ( = 3 jaar )
meer dan 5.600 tot 7.500 EUR 42 maanden ( = 3 jaar ½ )
meer dan 7.500 tot 10.000 EUR 48 maanden ( = 4 jaar )
meer dan 10.000 tot 15.000 EUR 60 maanden ( = 5 jaar )
meer dan 15.000 tot 20.000 EUR 84 maanden ( = 7 jaar )
meer dan 20.000 tot 37.000 EUR 120 maanden ( = 10 jaar )
meer dan 37.000 EUR 240 maanden ( = 20 jaar)

Kredietopening

Een kredietopening is een financiële reserve die, voor bepaalde of voor onbepaalde duur, door een kredietinstelling ter beschikking wordt gesteld en al dan niet gepaard gaat met de aflevering van een kaart. Ze kan verbonden zijn aan een zichtrekening en in dat geval spreekt men van een "geoorloofde debetstand op een rekening".

De interesten moeten steeds periodiek worden betaald. Voor de terugbetaling van het kapitaal zijn verscheidene formules mogelijk (bijvoorbeeld : formule met terugbetaling van het kapitaal naar eigen keuze van de consument ; formule met terugbetaling van het kapitaal door middel van betaling van een vast maandelijks bedrag dat al naargelang de kredietlijn wordt bepaald ; formule met terugbetaling van het kapitaal volgens een percentage dat afhankelijk van het schuldsaldo wordt bepaald).

Kies echter bij voorkeur een formule met periodieke terugbetaling van het kapitaal. Op die manier wordt je beschikbare reserve door de terugbetalingen geleidelijk weer opgebouwd. Mocht het nodig zijn, kan je die reserve later opnieuw gebruiken, zonder formaliteiten.

Hoe dan ook ben je wettelijk verplicht jouw kredietlijn terug op nul te brengen door terugbetaling van het totale bedrag binnen een maximumtermijn die varieert volgens de terugbetalingsformule en het bedrag van de kredietlijn.